Windykacja Lublin

Prowadzenie działalności gospodarczej pociąga za sobą wiele ryzyka. Oprócz spodziewanych i zasłużonych zysków, nieodłącznym elementem funkcjonowania na rynku jest powstawanie wierzytelności, długo – i krótko terminowych.

Nasza Kancelaria posiadająca wieloletnie doświadczenie i fachową wiedzę w dochodzeniu roszczeń służy Państwu pomocą w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Jednak podstawowym zmartwieniem każdego przedsiębiorcy jest moment, gdy po wymaganym terminie płatności, należność nie jest regulowana. Zrozumiała jest wówczas obawa związana z przyczyną braku płatności. Pojawia się pytanie: czy kontrahent z którym współpracujemy nie ma kłopotów finansowych? A może brak mu uczciwości i jego działanie jest celowe? I co najważniejsze: czy jest w stanie spłacić należność, którą jest nam winien?

Jeżeli pomimo wielu wysiłków samodzielnie nie jesteśmy w stanie odzyskać należnych nam kwot, jedynym rozsądnym posunięciem jest zlecenie windykacji należności profesjonalistom. W Lublinie, Rzeszowie, Kielcach a także na terenie całego kraju od lat z sukcesem pomagamy naszym klientom. W odróżnieniu od konkurencyjnych firm do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z należytą starannością.

 

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi: 

Działania prewencyjne:

 • szkolenia z na temat przeciwdziałania powstawaniu nieściągalnych wierzytelności
 • opracowywanie dla firm wewnętrznych procedur minimalizujących możliwość powstania wierzytelności
 • ocena wiarygodności kontrahentów,
 • dostęp do bazy danych o niesolidnych kontrahentach
 • zabezpieczenie wykonywania należności i umów,
 • monitoring należności,
 • pieczęć windykacyjna (jej zadaniem jest zasygnalizowanie odbiorcy, że w przypadku nie spłacania należności w terminie istnieje możliwość przekazania jej do windykacji Kancelarii Prawniczej „EURO-PROFIT”)

Usługi Windykacyjne:
Podstawową zasadą Kancelarii jest rzetelne informowanie klienta, o warunkach na jakich będzie odbywać sie windykacjia zleconej należnosci a następinie informowanie klienta czynnościach zmierzających do odzyskania długu. 

 

Po przykęciu zlecenia Kancelaria przystępuje do następujących działań:

1. Czynności polubowne, przedsądowe:

 • wysłanie wezwania do zapłaty,
 • ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika oraz stanu jego majątku (raport, dokumentacja)
 • kontakty telefoniczne z dłużnikiem (rozmowy z dłużnikiem mające na celu zmuszenie go do zapłaty oraz wynegocjowanie terminów spłaty zadłużenia, monitorowanie tych spłat, aż do całkowitej spłaty zadłużenia),
 • windykacja aktywna (wyjazdy do dłużnika)

Postępowanie przedsądowe trwa od 4 do 6 tygodni, za wyjątkiem sytuacji, gdy wierzyciel wyraził zgodę na ratalną spłatę przez dłużnika dochodzonej należności. 

2. Postępowanie sądowe:
Postępowanie sądowe jest wynikiem braku zapłaty należności przez dłużnika. Kancelaria działając na podstawie wystawionego przez Klienta pełnomocnictwa oraz przekazanych przez niego dokumentów podejmuje następujące działania:

 • przygotowuje pozew wraz z dokumentami niezbędnymi w postępowaniu nakazowym (upominawczym) lub zwykłym,
 • odpowiada w postępowaniu na wezwania i zarządzenia sądu, redaguje i sporządza pisma procesowe, odpowiada na ewentualne zarzuty dłużnika,
 • uzyskuje nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności,
 • w koniecznych przypadkach, występuje do sądu o zabezpieczenie majątku dłużnika.

3. Postępowanie przedegzekucyjne i egzekucyjne
Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądowego Kancelaria podejmuje następujące czynności:

 • ponownie nawiązujemy kontakt z dłużnikiem w celu polubownego zakończenia postępowania,
 • w przypadku braku zapłaty od dłużnika, do właściwego komornika kierowany jest wniosek egzekucyjny,
 • wskazujemy najdogodniejszy sposób egzekucji dochodzonej należności,
 • prowadzimy stały nadzór prawny nad toczącym się postępowaniem egzekucyjnym.

 

KOSZTY:
Kancelaria Prawnicza „EURO-PROFIT” kładzie szczególny nacisk na rzetelną współpracę z klientem. Niezmiernie ważne jest dla nas wzajemne zaufanie, jasne zasady współpracy i rozliczeń, dlatego też warunki finansowe i wynagrodzenie Kancelarii uzależnione są każdorazowo od specyfiki zleconej sprawy. 

Podstawą wynagrodzenia Kancelarii jest prowizja (od 5% do 20%), której wysokość każdorazowo uzależniona jest od:

 • specyfiki zleconej sprawy,
 • wysokości dochodzonej należności,
 • wynegocjowanych warunków.

W przypadku przyjęcia zlecenia Klient nie ponosi kosztów - brak opłat wstępnych.

 

WAŻNE:
Działania Kancelarii zmierzające do wyegzekwowania należności nie mają wpływu na relacje handlowe między klientem a jego odbiorcą. Przyjętą zasadą jest, iż spłacana przez dłużnika wierzytelność przekazywana jest bezpośrednio na konto wierzyciela bez pośrednictwa rachunku Kancelarii. Nasze działania cechuje profesjonalizm, skuteczność oraz szeroko pojęte dobro klienta. Jeżeli chcesz zlecić windykację należności na terenie Lublina,Rzeszowa, Kielc lub innego miejsca w Polsce, skontaktuj się z nami już dziś. Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Prawniczej „EURO-PROFIT”, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Możecie Państwo skorzystać także z bezpłatnej porady wysyłając zapytanie wypełniając wcześniej formularz zgłoszeniowy lub bezpośrednio dokonać zlecenia przesyłając wypełnione dokumenty zlecenia wraz z dokumentami potwierdzającymi wierzytelność.

Jesteś zainteresowany? Napisz do nas

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij